Chiến dịch Khiên Xanh – Tạo môi trường Internet an toàn cho người dùng Việt

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia phối hợp với Cốc Cốc khởi động “Chiến dịch Khiên Xanh”, tạo ra một môi trường Internet an toàn cho người Việt và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề bảo mật trên không gian mạng. Lừa đảo, đánh cắp …