1. Giải pháp DDS

Theo dõi tấn công deface thay đổi giao diện website

  • Giám sát và cảnh báo tấn thông thay đổi giao diện website
  • Hoạt động liên tục, nhận định và đánh giá thay đổi với nhiều mức độ
  • Đảm bảo tính toàn vẹn và danh tiếng cho website của bạn trước khách hàng và đối tác

2. Giải pháp Social Listening

Mạng lưới lắng nghe mạng xã hội

  • Lắng nghe, thu thập, phân tích nguồn dữ liệu mạng xã hội và đưa ra xu hướng
  • Doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc đo lường thông tin, thấu hiểu và đưa ra mục tiêu, nâng cao năng lực cạnh tranh

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!
Niềm tin và sự hài lòng của quý khách là thước đo thành công của chúng tôi!