5 Hướng Dẫn Cơ Bản để Doanh Nghiệp Tự Bảo Vệ Hiệu Quả trước Các Cuộc Tấn Công Mạng

Đảm bảo an ninh mạng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu, hệ thống và mạng của các tổ chức và doanh nghiệp trước các cuộc tấn công của tội phạm mạng. Những cuộc tấn công này có thể gây gián đoạn hoạt động, gây tổn thất dữ liệu và gây ra chi phí lớn cho doanh nghiệp. Các chuyên gia bảo mật từ Công ty An ninh mạng Viettel đã đề xuất năm phương pháp bảo vệ hệ thống cho doanh nghiệp, nếu triển khai đúng cách có thể giảm thiểu đến 90% các cuộc tấn công mạng.

Dưới đây là năm cách bảo vệ hệ thống mà các chuyên gia bảo mật thuộc Công ty An ninh mạng Viettel đề xuất:

  1. Sử dụng xác thực đa yếu tố: Kích hoạt xác thực đa yếu tố giúp bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ mật khẩu bị xâm phạm và cung cấp khả năng phục hồi cho người dùng.
  2. Áp dụng nguyên tắc Zero Trust: Zero Trust hạn chế tác động của các cuộc tấn công bằng cách xác minh rõ ràng, đảm bảo tính toàn vẹn của người dùng và thiết bị trước khi cho phép truy cập vào tài nguyên.
  3. Giả lập cuộc tấn công: Chiến lược này tập trung vào việc phát hiện sớm các nguy cơ và phản ứng nhanh chóng khi có cuộc tấn công xảy ra.
  4. Hệ thống luôn được cập nhật: Đảm bảo hệ thống luôn được cập nhật các phiên bản bảo mật mới để ngăn chặn lỗ hổng và lỗi thời.
  5. Bảo vệ dữ liệu: Xác định và bảo vệ các loại dữ liệu quan trọng một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo sử dụng ngân sách bảo mật một cách thông minh.

Facebook: Trí Việt JSC

Nguồn: antoanthongtin.vn

Bạn cũng có thể thích ...