Tin tặc khai thác lỗ hổng Log4j

Công ty cơ sở hạ tầng web Cloudflare đã tiết lộ rằng các tác nhân đe dọa đang tích cực cố gắng khai thác lỗi thứ hai được tiết lộ trong tiện ích ghi nhật ký Log4j được sử dụng rộng rãi, khiến khách hàng buộc phải nhanh chóng cài đặt phiên bản mới nhất vì một …

Dịch vụ điện thoại VoIP.ms bị gián đoạn bởi cuộc tấn công tống tiền DDoS

Những kẻ đe dọa đang nhắm mục tiêu vào nhà cung cấp dịch vụ thoại qua Internet VoIP.ms bằng một cuộc tấn công DDoS và tống tiền công ty để ngăn chặn cuộc tấn công làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của công ty. VoIP.ms là một công ty dịch vụ điện thoại Internet …