5 Hướng Dẫn Cơ Bản để Doanh Nghiệp Tự Bảo Vệ Hiệu Quả trước Các Cuộc Tấn Công Mạng

Đảm bảo an ninh mạng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu, hệ thống và mạng của các tổ chức và doanh nghiệp trước các cuộc tấn công của tội phạm mạng. Những cuộc tấn công này có thể gây gián đoạn hoạt động, gây tổn thất dữ liệu và gây …

Lỗ hổng CVE-2024-4984 đang đe dọa hàng triệu trang web WordPress có thể bị tấn công.

Một lỗ hổng Stored Cross-Site Scripting (XSS) vừa được phát hiện trong plugin Yoast SEO của WordPress, một plugin phổ biến được sử dụng trên hơn 5 triệu trang web. Lỗ hổng mang mã định danh CVE-2024-4984 mở ra khả năng cho tin tặc chèn các đoạn mã độc hại vào các trang web, có …