Phần mềm DAM – Digital Asset Management – Hệ thống quản lý tài nguyên kỹ thuật số

Giải pháp quản lý tài nguyên kỹ thuật số là giải pháp phần mềm và hệ thống cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để lưu trữ, tổ chức, quản lý, truy xuất và phân phối tài sản kỹ thuật số của tổ chức một cách hiệu quả. Quản lý tài nguyên kỹ thuật …

Phần mềm Social Listening – Content Event Management System – Hệ thống thu thập, theo dõi thông tin mạng Internet

CEMS (Content Event Management System) là công cụ phục vụ cho việc thu thập, theo dõi, giám sát, tổng hợp và phân tích các nguồn thông tin mạng internet (diễn đàn, website, facebook, youtube, …), nhằm phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ trên mạng của các khách hàng có nhu cầu quản lý thông …

123456 – Mật khẩu được người Việt Nam ưa thích năm 2021

Hàng năm, NordPass sẽ đưa ra bản báo cáo các mật khẩu được sử dụng nhiều nhất trong năm trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Theo nghiên cứu của NordPass, mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất thế giới vẫn là “123456” đứng đầu ở 43 trong số 50 quốc gia được nghiên cứu. …

Cảnh giác với ứng dụng Telegram Messenger giả mạo máy tính tấn công

Các trình cài đặt Trojanized của ứng dụng nhắn tin Telegram đang được sử dụng để phân phối cửa sau Purple Fox dựa trên Windows trên các hệ thống bị xâm phạm. Theo nghiên cứu mới được công bố bởi Minerva Labs, mô tả cuộc tấn công khác với các cuộc xâm nhập thường lợi …