Phần mềm DAM – Digital Asset Management – Hệ thống quản lý tài nguyên kỹ thuật số

Giải pháp quản lý tài nguyên kỹ thuật số là giải pháp phần mềm và hệ thống cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để lưu trữ, tổ chức, quản lý, truy xuất và phân phối tài sản kỹ thuật số của tổ chức một cách hiệu quả. Quản lý tài nguyên kỹ thuật số (DAM) có thể được sử dụng để chỉ cả quy trình kinh doanh và hình thức công nghệ quản lý thông tin hoặc hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số. Chức năng DAM giúp nhiều tổ chức tạo ra một nơi tập trung để họ có thể truy cập vào tài nguyên truyền thông của mình.

Bạn cũng có thể thích ...