Phần mềm Social Listening – Content Event Management System – Hệ thống thu thập, theo dõi thông tin mạng Internet

CEMS (Content Event Management System) là công cụ phục vụ cho việc thu thập, theo dõi, giám sát, tổng hợp và phân tích các nguồn thông tin mạng internet (diễn đàn, website, facebook, youtube, …), nhằm phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ trên mạng của các khách hàng có nhu cầu quản lý thông tin truyền thông.

Theo dõi, thu thập thông tin

Hệ thống sẽ tiến hành theo dõi, thu thập thông tin trên mạng Internet (Diễn đàn, mạng xã hội). Nguồn dữ liệu thu thập bao gồm:

 • Mạng xã hội Facebook: theo dõi bài viết từ Trang (Page), Trang cá nhân (User), Nhóm (Group): nhóm riêng tư (Private) và nhóm công khai (Public)
 • Mạng xã hội Youtube: theo dõi thông tin mô tả Video từ các Kênh (Channel)
 • Website: theo dõi bài viết từ các báo điện tử, các trang thông tin điện tử tổng hợp, các blog, diễn đàn, …

Nội dung thông tin sau khi hệ thống thu thập được sẽ được tinh lọc và phân loại lại để phục vụ cho giai đoạn phân tích tiếp theo.

Phân tích dữ liệu

Phân tích sắc thái bài viết, bình luận: hệ thống sử dụng kết hợp các bộ từ điển sắc thái cùng với các thuật toán tiên tiến trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm đưa ra đánh giá nội dung bài viết, bình luận là tích cực, tiêu cực hay trung lập.

Phân tích từ khoá nổi bật: hệ thống sử dụng kết hợp các bộ từ điển phổ biến cùng với các thuật toán tiên tiến trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm đưa ra các từ khoá nổi bật (xu hướng) dựa trên nội dung bài viết, từ khoá nổi bật theo từng chủ đề.

Từ khóa nổi bật trên Facebook

Phân tích bài viết Facebook được chia sẻ: Hệ thống phân tích, tổng hợp bài viết trên Facebook được chia sẽ nhiều nhất.

Cảnh báo thông tin tiêu cực

Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo bài viết có nội dung tiêu cực thông qua:

Theo dõi, cảnh báo thông tin tiêu cực về thương hiệu:

Rà soát và cảnh báo thông tin tiêu cực 24/7 qua email, SMS:

 • Tự động quét và thu thập thông tin đang được truyền đưa trên mạng internet (bao gồm: facebook, báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp, blog, diễn đàn, youtube, …) theo từ khóa, chủ đề.
 • Thiết lập thông tin chủ đề, thương hiệu cần quan tâm
 • Thiết lập nguồn dữ liệu theo dõi

Theo dõi, phân tích và báo cáo sức khỏe thương hiệu (bao gồm thương hiệu đối thủ cạnh tranh):

Tổng hợp các bài viết về thương hiệu trên các kênh thông tin trên mạng Internet, như: facebook, báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp, blog, diễn đàn, youtube.

 • Tổng hợp phân tích sắc thái bài viết về thương hiệu (tích cực, trung lập, tiêu cực).
 • Tổng hợp các nguồn thông tin có nói về thương hiệu nhiều nhất.
 • Phân tích, tổng hợp những bài viết đề cập riêng về thương hiệu.
 • Báo cáo, thống kê tình hình sức khỏe (tích cực, trung lập, tiêu cực) về thương hiệu trên mạng Internet.
 • Báo cáo, thống kê về nhân khẩu (giới tính, độ tuổi, vùng miền).
 • Báo cáo, thống kê KOLs nói về thương hiệu

Theo dõi, báo cáo và cập nhật xu hướng

 • Cập nhật các chủ đề thảo luận nổi bật trong ngày trên mạng Internet.
 • Các trào lưu nổi bật trong ngày.
 • Một số kênh nổi bật thuộc chủ đề.
 • Tổng hợp xu hướng theo tháng

Theo dõi và tìm kiếm thông tin người dùng:

Theo dõi và tìm kiếm thông tin đối với các người dùng (user) đăng tải thông tin tiêu cực.

Phân loại dữ liệu về bất động sản (tuỳ chọn):

Có thể phân loại bài viết bất động sản: tin tức và rao vặt / môi giới (dựa trên từ khoá). Phân tích, tổng hợp các thông số về bất động sản qua các tin rao vặt / môi giới.

Báo cáo, thống kê

Hệ thống hỗ trợ các loại báo cáo, thống kê phục vụ người dùng như sau:

 • Báo cáo theo mẫu định sẵn
 • Báo cáo tùy biến nội dung
 • Báo cáo theo giai đoạn (hằng ngày, tuần, tháng, đột xuất)
Số lượng bài viết đề cập đến chiến dịch theo ngày

CEMS cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp biết được khách hàng đang nói gì về thương hiệu của họ thông qua theo dõi các kênh phương tiện truyền thông mạng xã hội, thu thập phản hồi (feedback) và khám phá cơ hội tiềm năng cho doanh nghiệp.

Fanpage: Trí Việt JSC

Bạn cũng có thể thích ...